A Nagyszombati Kerületi Önkormányzat a szlovák külügyminisztériummal együttműködve szervezte meg a Régiókból a világba elnevezésű rendezvényt. A 2021. június 22-én és 23-án megvalósuló interaktív találkozón bemutatták a gazdasági diplomáciában rejlő lehetőségeket és a Nagyszombat megyében működő szlovák vállalatok állam által támogatott exportját. A rendezvény részeként vállalatlátogatásokra is sor kerül.

"A szlovák vállalkozók és tudósok egyedi, valamint innovatív megoldásai fontos szerepet játszhatnak a gazdaság újraindításában. Ezen az eseményen megtudhatják, hogy a kormány milyen segítséget tud nyújtani számukra, elsősorban az export esetében. A Régiókból a világba címet viselő rendezvényen alkalmunk nyílik a gyakorlatban bevált példákról beszélni, továbbá megosztani azokat a tapasztalatokat, amelyek az állami támogatás megszerzésénél jelentenek kihívást. Ezért nagyon örülök, hogy ennek a rendezvénysorozatnak az első részét Nagyszombat megyébe hoztuk" – mondta Jozef Viskupič, Nagyszombat megye elnöke.

A kétnapos rendezvényen Jozef Viskupič megyeelnök és Ingrid Brocková, a külügyminisztérium államtitkára kerekasztal-beszélgetést folytatott az állami ügynökségek, a vállalkozók, a regionális kereskedelmi és ipari kamarák, az önkormányzatok és a tudományos kutatóintézetek képviselőivel, hogy aktívan megvitassák az együttműködés fejlesztésének lehetőségeit.

"A szlovák külügyminisztérium koordinálja az ebben érdekelt állami intézményeket a gazdasági diplomácia területén. Nemcsak külföldön, hanem az országon belül is. Ezért örülök annak, hogy a mai rendezvényen a vállalkozók, továbbá más ágazatok, az ügynökségek és a kamarák képviselői is részt vettek. Támogatni kívánjuk a vállalatok, a tudományos és az oktatási intézmények külföldi országokkal való együttműködési szándékát. Célirányosabbak akarunk lenni, meg akarjuk ismerni ügyfeleinket, terveiket, de a problémáikat is. Ezt biztosan nem tudjuk megtenni az asztal mellől, ezért ellátogatunk a szlovák régiókba" – ismertette Ingrid Brocková, a külügyminisztérium államtitkára, aki egyúttal elmondta, hogy a minisztérium más megyékkel is szervez hasonló rendezvényeket.

Nagyszombat megye támogatja a vállalkozói környezet javítását és a vállalkozók Megyei Innovációs Fejlesztési Ügynökség tevékenységein keresztüli láttatását. A megye ugyanakkor a turizmus aktív fejlesztését is támogatja, különösen a Nagyszombat Megyei Idegenforgalmi Szövetség vagy a fejlődő Pöstyéni Repülőtér segítségével.

Jozef Viskupič, Nagyszombat megye elnöke

A nyolc megyét képviselő SK 8 csoport üdvözli annak az elemzésnek az összegző megállapításait, amely A közigazgatási reform és a további decentralizálás szükségessége a vállalkozók szemszögéből címmel készült. Az elemzést a Szlovákiai Vállalkozók Szövetsége közösen készítette a Gazdasági és Szociális Reformok Intézetével (INEKO). A legfőbb megállapításuk az, hogy a decentralizáció folytatása felgyorsíthatná a gazdasági növekedést és a régiók fejlődését. A felmérések szerint a vállalkozók 80%-ban egyetértenek a szlovákiai önkormányzatok azon álláspontjával, hogy a reform hatására azok több pénzt kapnának a központi kormányzattól, ezzel párhuzamosan pedig a hatásköreik is bővülnének.

"Több mindenben hasonlóságot látni a vállalkozók álláspontja és az SK 8 javaslatai között a közigazgatási reform vonatkozásában. Egyetértünk azzal, hogy a közigazgatás decentralizálása az az út, amely elvezet az önkormányzatok, így az állam nagyobb gazdasági fellendüléséhez. Régóta figyelmeztetünk arra, hogy a megyék alulfinanszírozottsága gondot okoz, de arra is, hogy növelni kell a fiskális autonómiájukat. Jelenleg a megyék egyetlen bevételi forrástól függenek, ez pedig a természetes személyektől befolyt adók nagysága. Ez akadályozza a fejlődési lehetőségeiket" – mondta Jozef Viskupič, az SK 8 csoport és Nagyszombat megye elnöke.

A megoldást az jelentené, ha bevezetésre kerülne a megyék több forrásból történő finanszírozása, ami biztosíthatná a stabilitást és a regionális önkormányzatok finanszírozhatóságának előreláthatóságát. A megyék ily módon ellenállóbbak lehetnének  a gazdasági kilengések időszakában a munkanélküliséggel szemben is. Szóba jöhet itt a megyék nagyobb fokú bevonása többféle adó beszedésébe, amelyeket központilag hajtottak be. Számításba jöhet a nagyobb fokú részvételük is az átfogó adóbeszedésben. Az SK 8 kezdeményezésére a jelenlegi választási időszakban a szlovák kormány nyilatkozatában is kötelezte magát arra, hogy mérlegeli ilyen típusú finanszírozási modell bevezetését.

Az SK 8 a közigazgatási reformra vonatkozó javaslatában a Szlovákiához hasonló feltételekkel és történelmi múlttal bíró országok tapasztalataiból indult ki. A megyék az említett elemzés készítőihez hasonlóan ösztönzőnek tartják a Cseh Köztársaságban bevezetett modellt, ahol a megszüntetett járási hivatalok feladatait a községi és regionális önkormányzatok vették át.

A megyék érdekeltek abban, hogy vitát folytassanak a szakemberek konstruktív javaslatairól, hogy meg tudják határozni a közigazgatás és a finanszírozás optimális modelljét. A reform kívánt hozadéka lehetne, hogy a lakosoknak nyújtott szolgáltatások magas színvonalúak legyenek.

Jozef Viskupič, az SK 8 csoport és Nagyszombat megye elnöke

Nagyszombat megye 2021. június 18-án, pénteken bűncselekményre utaló jelek miatt feljelentést tett a Čistý deň nonprofit szervezet ellen a Szlovák Köztársaság Főügyészségén. Ezekkel a jelekkel a megye akkor szembesült, amikor a folyamatban lévő bírósági perekre készült, amelyek során a közvagyont védi a Čistý deň nonprofit szervezet ellenében.

"A Čistý deň nonprofit szervezet több bírósági pert is kezdeményezett, amelyekkel a Galánta Hódi városrészében lévő ingatlant szeretné megszerezni Nagyszombat megyétől. A perre való felkészülés során több mindenre fény derült. Elsősorban a közpénzek megszerzéséről és felhasználásáról van szó, mégpedig a drogellenes alapból és egyéb támogatásokból. Ezen információk súlyossága miatt úgy döntöttünk, hogy büntetőfeljelentést teszünk, amelyet eljuttattunk a főügyészségre" – mondta Jozef Viskupič, Nagyszombat megye elnöke, hozzátéve, hogy a megye ezzel a módszerrel hívja fel a büntetőeljárásban részt vevő szerveket, hogy vizsgálják meg azokat a körülményeket, amelyek arra utalnak, hogy magánszemélyek törvénytelen meggazdagodása történt.

Nagyszombat megye 2018. november 20-án már beadott egy keresetet, amelyben kérte az ingatlan kiürítését, amelyet a Čistý deň egy kölcsönvételi szerződés alapján használt. Ennek köszönhetően a 2018. július 24-én kötött kölcsönvételi szerződés szabályos felmondásával megszűnt a szerződéses viszony, mégpedig azután, hogy a szervezetnek megszűnt az akkreditációja. A megye álláspontja szerint a nonprofit szervezet ettől az időponttól kezdve nem jogszerűen használja a szóban forgó ingatlant, amivel jogosulatlanul beavatkozik annak tulajdonviszonyaiba.

"Az első épülethez hasonlóan, amelyet a Čistý deň visszaadott nekünk, a másikban is szociális szolgáltatásokat szeretnénk nyújtani. Ezúttal azonban bővíteni akarjuk a kapacitást, hiszen Nagyszombat megyében jelenleg 750-en várnak arra, hogy elhelyezést nyerjenek valamelyik szociális otthonba. A nonprofit szervezet obstruktív magatartásával ezt hosszú ideje akadályozza" – jegyezte meg Viskupič.

Nagyszombat megye idén májusban beperelte a Čistý deň nonprofit szervezetet, amivel visszaköveteli az indokolatlanul elért  vagyongyarapodást. A szervezetnek 83 ezer eurót kellene fizetnie a megyének a Galánta Hódi városrészében található épület 2018-tól tartó jogosulatlan használatáért. A bíróság ebben az ügyben 2021. május 26-án, szerdán adta ki a fizetési felszólítást. Az ezzel párhuzamosan zajló perben a megye azért küzd, hogy visszakapja ezt az épületet.

Jozef Viskupič, Nagyszombat megye elnöke

A Nagyszombat Megyei Önkormányzat kiértékelte a Nagyszombat Megyei Fejlesztési Alaphoz érkező pályázati felhívás első évének első fordulóját, amely a kerület fejlesztését tűzte ki célul. A rendelkezésre álló 450 ezer eurós teljes összegből első körben 300 ezer eurót osztottak szét. A megye 12 projektet támogatott 12 ezertől 60 ezer euróig terjedő összeggel.

"Sikeresen elindítottuk az új alapot, amely Nagyszombat megye fejlődését és népszerűsítését szolgálja. 72 kérelmet bíráltunk el. Első körben 300 ezer eurót osztottunk szét 12 projektre. A projektek olyan megoldásokat kínálnak, amelyek az egyes régiókban javítják az életminőséget vagy fejlesztik a turizmust. Támogatni fogjuk a fiatalokkal és a közösségekkel kapcsolatos munkát, valamint az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást segíötleteket. A második körben, amelyre augusztus végéig lehet pályázni, 150 ezer euró van előkészítve" – ismertette Jozef Viskupič, Nagyszombat megye elnöke.

A sikeres projektek közhasznúak és innovatívak, a régió általános fejlődéséhez, az üzleti készségek fejlesztéséhez, a foglalkoztatás fenntartásához vagy az infrastruktúra felújításához járulnak hozzá. A pénzügyileg támogatott projektek olyan szervezetek és önkormányzatok tevékenységei és rendezvényei, amelyek az egész megyét érintik vagy a régión átívelőek, valamint amelyek nagyobb pénzügyi keretet igényelnek. Ilyen például a Sasvár-Morvaőrben található zsinagóga felújítása, az autizmus-spektrumzavarral küzdő nagyszombati tanulók oktatásának fejlesztése, a királyrévi parkban vízmegtartó intézkedések végrehajtása vagy a középiskolások nem formális oktatásának projektje.

Első körben 75 pályázat érkezett be, amelyek közül három nem teljesítette az adminisztratív feltételeket. Az értékelő bizottság 72 pályázatot bírált el, amelyekkel a pályázók összesen csaknem 2,7 millió eurót igényeltek.

Az első körben elbírált pályázatok listája, valamint a második fordulóban benyújtott pályázatokhoz szükséges elektronikus űrlap a https://www.trnava-vuc.sk/13475-sk/2021 linken érhető el. A második fordulóban a beadási határidő 2021. augusztus 31-e. A támogatás minimális összege 10 ezer euró. Pályázatokat nyújthatnak be városok és községek, jogi és természetes személyek (vállalkozók), ha ezek székhelye vagy állandó lakhelye Nagyszombat megyében van, illetve ha a megye lakosainak biztosítanak szolgáltatásokat.

Jozef Viskupič, Nagyszombat megye elnöke

A 2021/22-es tanévre 2021. június 14-ig, hétfőig lehet jelentkezni a középiskolákba, ekkor telik le ugyanis a felvételi második fordulójára meghirdetett időpont. Az első kör kiértékelése után 35 megyei fenntartású középiskolában 551 hely maradt a leendő elsősök számára. A teljes lista mellékletként az alábbi linken tekinthető meg: https://www.trnava-vuc.sk/14708-sk/2-kolo-prijimacich-pohovorov-pre-sk-r-20212022.

A szülők a gyermek alapiskolája által lepecsételt jelentkezési lapot abba a középiskolába juttatják el, ahol a felvételi vizsga zajlik majd, mindezt legkésőbb június 14-ig.

A felvételi vizsga második fordulóját Szlovákia valamennyi középiskolájában 2021. június 22-én, kedden tartják meg.

Stanislav Pravda igazgató, Nagyszombat Megyei Hivatal Oktatásügyi Szakosztálya

A Bachleda völgyben találkozott az ország tíz megyeelnöke csütörtökön, 2021. június 10-én, csütörtökön. A találkozót abból az alkalomból tartották, hogy 15 évvel ezelőtt alakult meg a 10 megyeelnököt magában foglaló tömörülés, az SK 8, amely a megyékben élő lakosok érdekeit képviseli. Az összejövetelen vendégként részt vett Marián Zachar, az edinburghi herceg által alapított nemzetközi díj, a DofE igazgatója is.

"Ma ismét beszéltünk annak szükségességéről, hogy új törvényt kell elfogadni a közösségi személyszállításról. Az SK 8 kezdeményezésének folytatásáról van szó, hiszen ennek köszönhetően sikerült elfogadtatni a közúti közlekedést szabályozó törvény módosítását. Sikerült így elérnünk azt, hogy a megyék nagyobb  hatásköröket kaptak mint a helyközi autóbusz-közlekedési szolgáltatások megrendelői" – emlékeztetett Jozef Viskupič. Az SK 8  és Nagyszombat megye elnöke hozzáfűzte, hogy "minden megyében előkészületeket teszünk a regionális jégkorong-akadémiák építésére. Ezen a téren együttműködünk a Szlovák Jégkorong Szövetséggel. Tapasztalatcserét is tartottunk már, és szó volt annak a határidőnek az eltolásáról, amikor merítenénk a kormány e célra folyósítandó támogatását."

A találkozó programjának egyik pontja volt annak az együttműködési szándéknyilatkozatnak az ünnepélyes aláírása, amellyel szorosabbra fűzik a kapcsolatokat az edinburghi herceg által alapított nemzetközi díj, a DofE irányítója és az SK 8 között. A megyék ily módon is bekapcsolódnak a fiatalok iskolán kívüli művelődésének támogatásába, azzal a céllal, hogy eredményesebben legyenek képesek érvényesülni a gyakorlatban, beleértve az önkéntesség területét is.

"A mostani összejövetelünket a Magas-Tátrában szerveztük meg, hogy ezzel is jelképesen támogassuk a szabadságok eltöltését Szlovákiában. Megyénk, Eperjes megye beterjesztett egy elemzést Quo vadis, Romale? címmel. Ez tartalmazza a marginalizált roma közösségek helyzetének javítását célzó regionális indítványainkat" – mondta Milan Majerský, Eperjes megye elnöke.

Megvitatták azokat a lehetőségeket is, hogy miként tehetnék még hatékonyabbá a Covid-19 elleni oltást. Ezzel kapcsolatban a legújabb kihívást a 12 és 15 év közötti fiatalok oltása jelenti, valamint a vakcinák beadása a helyszínre kiszálló oltócsoportok és az orvosi rendelők segítségével. A megyék elnökei megerősítették azt is, hogy készek a miniszternek segíteni a járvány esetleges harmadik hullámával kapcsolatban várható előkészületekben. A részletek megbeszélése érdekében találkozót kezdeményeztek Vladimír Lengvarský egészségügyi miniszterrel.

Jozef Viskupič, az SK 8 csoport és Nagyszombat megye elnöke

A Cirill-Metód út megkapta az Európa Tanács Kulturális Útvonalának tanúsítványát. Ez az első ilyen jellegű tanúsítvány, amely a szláv kulturális örökséggel kapcsolatos. A nemzetközi kezdeményezés vezetője Zlín megye, míg Nagyszombat megye önkormányzata a partnerhálózat tagja.

"Nagyszombat megye már 2016-tól tagja a Szent Cirill és Metód Európai Kulturális Útvonal nevű nemzetközi társulásnak. Örömmel fogadtam a hírt, miszerint az Európa Tanács díjazta közös erőfeszítésünket, és megkaptuk az elismervényt. Meggyőződésem, hogy ez a történés az idegenforgalom további fejlődését szolgálja majd" – mondta Jozef Viskupič, Nagyszombat megye elnöke.

A Szent Cirill és Metód Európai Kulturális Útvonal társulás már évek óta törekedett a tanúsítvány megszerzésére, amely a tematikus útvonalak magas színvonalának biztosítéka. A siker záloga az Európa Tanács előtti prezentáció volt. A küldöttség tagja volt Martina Janochová, a társulás elnöke, Vania Radeva, a pozsonyi Bolgár Kulturális Intézet igazgatónője és Tatiana Mikušová, a Centrope Szlovák Ház igazgatónője.

A 2013-ban alapított társulást jelenleg 6 közép és délkelet-európai ország 19 hivatalos tagja alkotja. Tevékenységével Cirill és Metód máig ható üzenetét, valamint azokat az értékeket népszerűsíti, amelyek az elfogadáson, továbbá a különböző kultúrákat és vallásokat képviselő emberek közötti párbeszéden alapulnak.

Nagyszombat megye mint a társulás tagja részt vett A Cirill-Metód út partnersége és aktív institucionális hálózata a morva-szlovák határvidéken elnevezésű projektben, amely az Interreg V-A szlovák-cseh operatív program keretében valósult meg. A szlovák és a cseh partnerek két évig dolgoztak a Cirill-Metód út nemzetközi elismertetésének elindításán. Megtörtént az út Nagyszombat megyén és a szomszédos megyéken áthaladó részéinek tagolása, különös tekintettel a történelmileg értékes, valamint az érdeklődésre számot tartó helyekre. A turistautak mentén elhelyezték az út hivatalos logóját is. A Cirill-Metód út elsősorban zarándokok, idősek, fiatalok, gyermekes családok és kerékpározók számára ajánlott.

Több információ a https://www.kulturnecesty.sk/cyrilo-metodska-cesta és a https://www.domcentrope.sk/map_CM/sk/index.html linkeken érhető el.

Jozef Viskupič, Nagyszombat megye elnöke

Nagyszombat megye 2021. június 9-én, szerdán szerződést kötött a DAG Slovakia Rt.-vel a nagyszombati Fő utca 17-es szám alatt található épület felújításáról. A sikeres pályázó a nyilvános versenypályázaton valamivel kevesebb mint 4,4 millió eurós ajánlatot tett. Az építési munkálatok a tervek szerint idén augusztustól 2022 decemberéig tartanak. A modernizált helyiségek a Nagyszombati Kreatív Központnak biztosítanak majd helyet, amelyre a megye európai uniós forrásokból 7,7 millió eurót nyert el.

"Az építési munkák kivitelezőjével aláírtuk a szerződést, amivel egy újabb jelentős lépést tettünk a Nagyszombati Kreatív Központ létrehozása felé. A munkálatok a tervek szerint idén augusztusban kezdődnek el. A rekonstrukció vélhetően kevesebb mint 17 hónapig tart majd. A költségek kevesebb mint 4,4 millió eurót tesznek ki, ami a tervezettnél 300 ezer euróval kevesebb" – tájékoztatott Jozef Viskupič megyeelnök.

Nagyszombat megye a kultúrát illetően a legtöbb pénzt invesztálja a Nagyszombat város tulajdonában lévő, a nemzeti kulturális műemlékek közé tartozó épület felújításába. Hosszú idő után modernizálják, a pincétől egészen a tetőig. A felújítás körültekintő lesz, az épület pedig akadálymentessé válik. A kültér és a beltér egyaránt megújul, amelyek indusztriális jelleget öltenek. Tervben van műtermek, stúdiók és előadótermek kialakítása. Emellett pihenőzónák, irodák és üzlethelyiségek is létrejönnek. A villanyvezetékek mellett a légtechnika szintén teljesen megújul. Az épületben liftek lesznek. A modernizáció a Nagyszombat Megyei Műemlékvédelmi Hivatal felügyeletével zajlik majd.

"Tavaly október végén 7,7 millió eurós összeget nyertünk el a Nagyszombati Kreatív Központ kialakítására. Újfajta intézményről van szó, amely hozzájárul a vállalkozói tevékenységek fejlesztéséhez a kreatív ipar széles skáláján. Nagyszombatban létezik egy zenészeket, grafikusokat, képzőművészeket és fiatal tehetségeket felölelő erős közösség, amely a felújított épületben megfelelő körülmények között folytathatja majd tevékenységét" – tette hozzá Viskupič megyeelnök.

A projekt célja a kreatív tehetség és a nem műszaki jellegű innovációk fejlesztésére alkalmas környezet kialakítása. Fontos részét alkotja az a szándék, hogy teret biztosítsanak a kreatív iparnak a vállalkozói tevékenységek legszélesebb skáláján. Ezen célok megvalósítása érdekében műtermek, hivatásos grafikai stúdiók, valamint fát és fémet megmunkáló műhelyek létesülnek, továbbá zenészeknek próba- és koncerttermek is.

Jozef Viskupič, Nagyszombat megye elnöke

Befejeződött a Nagyszombat megye fenntartása alá tartozó nagyszombati Ján Palárik Színház tükörtermével kapcsolatos közbeszerzés. A győztes a Pamarch társaság lett, amely 502 ezer eurós árajánlatot tett a munkálatok elvégzésére.

"Befejeződött a közbeszerzés, amely a nagyszombati Ján Palárik Színház tükörtermének és oldalsó szalonjának felújítását célozza meg a kulturális intézmény első emeletén. A város történelmi ékkövének modernizációja tehát folytatódik, amelyre további félmillió eurót költünk. Felújítják az értékes fali díszeket és a mennyezetet. Új csillárok is lesznek, amelyeket a szakemberek a korabeli fotográfiák alapján készítenek el" – mondta Jozef Viskupič megyeelnök.

A felújítási munkálatok a tervek szerint 2021 júniusának második felében kezdődnek a nemzeti műemlékek közé tartozó épületben. A modernizáció befejezése idén októberben várható.

A falak és a mennyezet stukkódíszítésénél az elsődleges szempont a keletkezés idejéből származó felszín típusának megőrzése. Az eredeti faburkolatot szakszerűen felújítják, ahol pedig megrongálódott, ott kijavítják. A belépőkaput is modernizálják, és mindkét oldalán tükröt helyeznek el. A színházi szalonban felújítják a burkolatot, továbbá az öltözőket és a szociális helyiségeket. A modernizáció része a légtechnika kiépítése is, amely egyúttal légkondicionálásra is alkalmas lesz.

2019-ben a Szentháromság tér felőli oldalon felújították a színház elülső homlokzatát. A homlokzat ezzel olyan lett mint a 19. században, ahogyan azt Bernard Grünn építész 1831-ben megtervezte.

2021-ben a Színház utca felőli oldalon klasszicista stílusban modernizálták a kulturális intézmény homlokzatának egy részét és stukkódíszítését. Behelyezték az ablakok és a faredőnyök hiteles mását, amelyek a színház elmaradhatatlan részét képezik.

Jozef Viskupič, Nagyszombat megye elnöke

Nagyszombat megye a Bolt társasággal közösen azon dolgozik, hogy több kisebb várost is elektromos rollerekkel lásson el. Elsőként 2021. június 7-én, hétfőn Galánta, Galgóc és Pöstyén gazdagodott ilyen járművekkel, majd a tervek szerint Holics lesz a következő város. A rollerek a munkába vagy az iskolába való eljutás gyors lehetőségét kínálják, egyúttal pedig az autós közlekedés környezetbarát alternatíváját jelentik. Attraktivitásuk és könnyű használatuk a turisták számára is előnyt jelenthet.

"Örömmel tölt el, hogy a Bolt elektromos rollerei jelen lesznek Nagyszombat megyében. Egyik fő célkitűzésünk, hogy főleg a városközpontokban csökkentsük az autóval megtett rövid utak számát. A rollerek gyorsabbak és környezetbarátabbak. Úgy döntöttünk, hogy 16 ezer euróval támogatjuk ezt a kezdeményezést. Örülök annak, hogy a Bolt társaság megtalálta a módját annak, hogy a polgármesterekkel való megállapodás után hogyan működtesse ezt a szolgáltatást kisebb városokban is. A megye célkitűzése, hogy a közlekedés ezen formáját éppen a kisebb városokban honosítsa meg" – mondta Jozef Viskupič nagyszombati megyeelnök.

Speciális, bevezető promó kódokat is előkészítettek. Az első száz személy 1 eurós kedvezményt kap az első 10 útra. Amennyiben 1 euró 20 cent egy út ára, a kedvezménnyel az csak 20 centbe kerül. 1 euró alatti ár esetén az út ingyenes. Az egyes városokra vonatkozó kódokat Nagyszombat megye Facebook-profilján teszi közzé.

"Nagyszombat megye Szlovákiában és Csehországban egyetlenként az egész területét le szeretné fedni a rolleres közlekedéssel. Ez a többi megye számára is példaként szolgálhat, hogyan hozhatja közelebb ezt a praktikus és környezetbarát közlekedési formát az emberekhez. A rollerek kedvező kölcsönzési áruknak köszönhetően mindenki számára elérhetőek. Arra törekszünk, hogy az egyes városokban a lehető legjobb helyen helyezzük el ezeket" – tette hozzá a Bolt társaság képviseletében Martin Zajíc.

Az érdeklődők a Bolt-rollert az App Store vagy a Google Play segítségével letölthető alkalmazással tudják kikölcsönözni. Ezen programok valamelyikének telepítése után regisztrációra, néhány adat és a bankkártya számának megadására van szükség. Az applikáció jelzi a szabad rollereket és feltöltöttségük szintjét. Az út megkezdése 50 centbe, minden megkezdett perc pedig további 10 centbe kerül. A fizetés az utazás után, bankkártyán keresztül történik.

Az utazás alatt fontos szempont a biztonság és az elővigyázatosság, ezért néhány zónában csak kisebb sebesség megengedett.

A rollert megfelelő helyre kell parkolni, valamint lefotózni. A parkolásnál szem előtt kell tartani azokat a helyeket, ahol tilos rollerrel parkolni. Az applikációban a parkolóhelyek P betűvel vannak jelölve. Többszöri helytelen parkolás után az adott személy profiljának leblokkolása fenyeget.

Jozef Viskupič, Nagyszombat megye elnöke

Zriaďovateľ: Trnavský samosprávny kraj / Kontakt: Zdravá župa, s. r. o., Starohájska 10 917 01 Trnava, IČO: 53708997, DIČ: 2121488468, Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 48993/T
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram