Milí pacienti. Dovoľujeme si Vás informovať, že v čase od 05.06.2024 až do odvolania budú prebiehať stavebné práce na pozemku s vyhradeným parkovaním pre zdravotnícke zariadenie Zdravá župa, s.r.o. Z toho dôvodu nebude v tom čase možné parkovanie na parkovisku vo dvore (vjazd z Ulice Jána Sambucusa). Vstup do zdravotníckeho zariadenia bude len zo Študentskej ulice. Za vzniknuté komplikácie sa ospravedlňujeme.

Pre našich pacientov sme dočasne zabezpečili 5 parkovacích miest  pred Strednou priemyselnou školou technickou v Trnave na  ulici Komenského č.1 a to len na vyhradených miestach s označením Zdravá župa (viď ilustračné foto).

Od 02.04.2024 začína Trnavský samosprávny kraj prostredníctvom svojho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti Zdravá župa, s.r.o. prevádzkovať špecializovanú ambulanciu diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, ktorá sa nachádza v zdravotníckom zariadení na Študentskej ulici č.16 v Trnave. Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy sa venuje hlavne diagnostike a liečbe pacientov s prediabetickým syndrómom, cukrovke 1. a 2. typu a tehotenským diabetom. Taktiež poskytuje poradenstvo v oblasti diéty a zdravého životného štýlu a edukuje v oblasti správneho použitia diabetických pomôcok a liekov. Na vyšetrenie sa budú môcť pacienti objednať prioritne telefonicky (+421 918 854 867) alebo mailom (diabetolog@zdravazupa.sk) počas ordinačných hodín iba na základe vystaveného písomného odporúčania všeobecným lekárom (tzv. výmenný lístok). Objednaní budú len pacienti s podozrením alebo novodiagnostikovanou cukrovkou, ktorí nie sú evidovaní u žiadneho iného špecialistu v odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy.

Kardiologická ambulancia

PRIJÍMAME NOVÝCH PACIENTOV

OTVORILI SME PRE VÁS NOVÚ AMBULANCIU

Poskytovateľ: Zdravá župa, s. r. o.
Adresa ambulancie: Študentská 3579/16, 917 08 Trnava

KONTAKT

mobil: +421 945 464 720
e-mail: kardiolog@zdravazupa.sk 

ORDINAČNÉ HODINY

platnosť od: 13.02.2023
Pondelok:15:00 – 19:00
Utorok:15:00 – 19:00
Streda:8:00 – 18:30
Štvrtok:neordinuje
Piatok:neordinuje
Sobota:8:00 - 18:00
Nedeľa:neordinuje

Objednajte sa na vyšetrenie:

Na vyšetrenie je potrebné sa objednať telefonicky počas ordinačných hodín.

ZDRAVOTNÉ POISTOVŇE

CENNÍK
ÚkonCena
Vstupné kardiologické vyšetrenie + EKG na žiadosť pacienta nad rámec úhrady ZP, samoplatca 50,- €
Kontrolné kardiologické vyšetrenie + EKG na žiadosť pacienta nad rámec úhrady ZP, samoplatca25,- €
EKG vyšetrenie s popisom na žiadosť pacienta nad rámec úhrady ZP, samoplatca25,- €
Echokardiografické vyšetrenie na žiadosť pacienta nad rámec úhrady ZP 75,- €
24-hodinové Holter EKG meranie, vrátane administratívy na žiadosť pacienta nad rámec úhrady ZP, samoplatca 50,- €
24-hodinové Holter TK meranie, vrátane administratívy na žiadosť pacienta nad rámec úhrady ZP, samoplatca 30,- €
Posudok špecialistu o pracovnej spôsobilosti pred nástupom do zamestnania, na vlastnú žiadosť pacienta20,- €
Odber biologického materiálu na žiadosť pacienta nad rámec úhrady ZP, samoplatca (bez ceny vlastného vyšetrenia)15,- €
Vystavenie kópie lekárskej správy na žiadosť pacienta (originál je súčasťou zdravotného výkonu) 1,- €
Komplexné kardiologické vyšetrenie (samoplatca, na vlastnú žiadosť pacienta)
Komplexné kardiologické vyšetrenie zahŕňa:
Základné vyšetrenie: anamnéza, fyzikálne vyšetrenie,
základné antropometrické vyšetrenie, meranie pulzu a tlaku krvi
Laboratórne vyšetrenie: sedimentácia erytrocytov, krvný obraz
základné biochemické parametre, chemické vyšetrenie moču
Elektrokardiografia (EKG) – grafický záznam činnosti srdca
Echokardiografické vyšetrenie – ultrazvukové vyšetrenie činnosti srdca
Zhodnotenie vyšetrení, konzultácie
Lekárska správa – pre klienta so zisteným nálezom, odporučenie režimových opatrení a prípadného liečebného postupu
150,- €
Komplexné kardiologické vyšetrenie bez odberov
(samoplatca, na vlastnú žiadosť pacienta)
Komplexné kardiologické vyšetrenie zahŕňa:
Základné vyšetrenie: anamnéza, fyzikálne vyšetrenie,
základné antropometrické vyšetrenie, meranie pulzu a tlaku krvi
Elektrokardiografia (EKG) – grafický záznam činnosti srdca
Echokardiografické vyšetrenie – ultrazvukové vyšetrenie činnosti srdca
Zhodnotenie vyšetrení, konzultácie
Lekárska správa – pre klienta so zisteným nálezom, odporučenie režimových opatrení a prípadného liečebného postupu
130,- €

+

Vaše auto si môžete pohodlne zaparkovať na vyhradených miestach

+

Vstup do našich priestorov je bezbariérový

Zriaďovateľ: Trnavský samosprávny kraj / Kontakt: Zdravá župa, s. r. o., Starohájska 10 917 01 Trnava, IČO: 53708997, DIČ: 2121488468, Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 48993/T
apartmentflagphone-handsetchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram