Ambulancia pre dospelých

Milí pacienti,

Dovoľujeme si Vás informovať, že od 8.1.2024 až do odvolania začnú prebiehať rekonštrukčné stavebné práce na  pozemku s vyhradeným parkovaním pre Zdravotné stredisko Zdravá župa, s.r.o.

Z toho dôvodu bude parkovanie možné iba s obmedzeniami a na vyhradenom mieste.

 

Za vzniknuté komplikácie sa ospravedlňujeme.

OTVORILI SME PRE VÁS NOVÚ AMBULANCIU

MUDr. Jana Idunková, MUDr. Mariana Čapeľová
Poskytovateľ: Zdravá župa, s. r. o.
Adresa ambulancie: Študentská 3579/16, 917 08 Trnava

KONTAKT

pevná linka: 033/20 23 523
mobil: 0910709355
e-mail: vseobecnaambulancia@zdravazupa.sk
e-mail: sestra@zdravazupa.sk

ORDINAČNÉ HODINY

platnosť od: 01.08.2022
Pondelok:7:00 – 19:00
Utorok:7:00 – 19:00
Streda:7:00 – 19:00
Štvrtok:7:00 – 19:00
Piatok:7:00 – 16:00
Sobota:neordinuje
Nedeľa:neordinuje

Objednajte sa na vyšetrenie:

Prejdite na webovú stránku online vyšetrenia alebo naskenujte QR kód

ZDRAVOTNÉ POISTOVŇE

V rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti Vám ponúkame:

preventívne programy s využitím moderného prístrojového vybavenia

+

EKG

vyšetrenie dokáže odhaliť závažné srdcové poruchy ešte skôr, než pocítite príznaky. EKG krivka môže prezradiť aj zväčšenie srdca, jeho neprekrvenie, infarkt, známky preťaženia pľúcnych ciev.

+

ABI

meranie ABI prispieva k odhaleniu systémového aterosklerotického postihnutia artérií a tým znižuje riziko fatálnej srdcovej a mozgovocievnej príhody

+

Vaše auto si môžete pohodlne zaparkovať na vyhradených miestach

+

Vstup do našich priestorov je bezbariérový

+

V dohodnutom čase zabezpečíme
podanie infúznej terapie po
ordinácii Vášho lekára špecialistu

+

Spirometria

základná vyšetrovacia metóda na určenie pľúcnych funkcií. Je určená na diagnostiku pľúcnych ochorení a kontrolu liečby.

+

CRP

vyšetrenie slúži na rozlíšenie vírusového a bakteriálneho ochorenia, pomáha tak zabrániť nadmernému užívaniu antibiotík.
ZOBRAZIŤ VIAC
ZDRAVOTNÉ OBVODY
Bazová ulica, Bratislavská ulica, Logistická ulica, Malženická cesta, Nám. Sv. Mikuláša, Námestie kráľovnej Konštancie, Prašná ulica, Priečna ulica, Rovná ulica, Spojná ulica, Stará ulica, Šrobárova ulica, Ulica Francisciho , Ulica Hospodárska, Ulica Jaderná, Ulica Jozefa Adamca, Ulica Jozefa Adamoviča, Ulica Ľudová, Ulica Mórica Beňovského , Ulica Radarová, Ulica Sama Chalupku , Ulica Sibírska, Ulica Štefana Fidlíka, Ulica Tehelná, Ulica Tich. Milkina, Včelárska ulica, Viktoríniho námestie, Zelený kríčok, Zimná ulica, Železničná ulica. Slobodná voľba lekára zostáva zachovaná.
CENNÍK
ÚkonCena
Prehliadka a posudok o zdrav. spôsobilosti na vedenie motorového vozidla:
I. skup. 20,- €
II. skup. 30,- €
Prehliadka a posudok pre pracovníkov SBS služby25,- €
Prehliadka a posudok pred nástupom na špec. Kurz 25,- €
Prehliadka a posudok o zdrav. spôsobilosti pre držanie a nosenie zbraní,
zbrojného pasu, pilotný, potápačský preukaz, extrémne športy
50,- €
Vstupná prehliadka, mimoriadna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania, pred športovou súťažou, cestou do cudziny50,- €
Vstupná prehliadka, mimoriadna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania,
pred športovou súťažou, cestou do cudziny
25,- €
Posúdenie spôsobilosti na prácu na žiadosť zamestnávateľa alebo pacienta25,- €
Lekárska správa na žiadosť pacienta, na žiadosť komerčnej poisťovne (podľa počtu strán)15,- €
Vystavenie posudku pre potreby súdu, občiansko – právne, trestno – právne, správne konanie, iné administratívne úkony na žiadosť pacienta15,- €
Vyšetrenie pred aplikáciou očkovacej látky nehradenej zo zdravotného poistenia + aplikácia očkovacej látky nehradená ZP10,- €
Potvrdenie o zdrav. spôsobilosti pre štúdium (SŠ, VŠ, SOU)10,- €
Vystavenie náhradných hlásení, tlačív PN pri strate, storne PN, vystavovanie
tlačív PN a potvrdení o trvaní PN, ak to nehradí sociálna poisťovňa
5,- €
Vyšetrenie nekapitovaného pacienta na vlastnú žiadosť30,- €
Vyšetrenie pacienta (nie neodkladného stavu) bez poistného vzťahu v SR 30,- €
1. Rozšírená preventívna prehliadka k základnej preventívnej prehliadke
hradenej zo ZP 1x za 24 mesiacov
-- rozšírené odbery biol. mat.+ iFOB test + EKG, ktoré nie je hradené zo ZP do 40rokov,
50,- €
2. Nadštandardná preventívna prehliadka k základnej preventívnej prehliadke
hradenej zo ZP 1x za 24 mesiacov
-- rozšírené odbery biol. mat.+ iFOB test + EKG + ABI, ktoré nie je hradené zo ZP do 40rokov,
70,- €
3. Mimoriadna (základná) preventívna prehliadka mimo preventívnej prehliadky
hradenej zo ZP 1x za 24 mesiacov zo ZP
-- základné odbery + vyšetrenie pacienta, EKG,
65,- €
4. Nadštandardná preventívna prehliadka mimo preventívnej prehliadky
hradenej 1x za 24 mesiacov zo ZP
-- rozšírené odbery biol. mat.+ iFOB test + EKG + ABI.
100,- €
Úkonkapitovaní pacienti
(pacienti Zdravá župa, s.r.o.)
nekapitovaní pacienti
(vyšetrenie na vlastnú žiadosť)
EKG na žiadosť pacienta mimo indikácie 15,- € 20,- €
ABI index na žiadosť pacienta mimo indikácie
(dôležitý rizikový marker ischemickej choroby dolných končatín – upchávanie tepien, predpovedá pravdepodobnosť výskytu srdcového infarktu alebo cievnej mozgovej príhody, vhodný pre rizikové skupiny fajčiari, diabetici)
(na vlastnú žiadosť pacienta – výsledok na počkanie)
20,- € 30,- €
Spirometria na žiadosť pacienta mimo indikácie
(na vlastnú žiadosť pacienta, výsledok do 2 pracovných dní)
30,- € 40,- €
Vyšetrenie CRP (na vlastnú žiadosť pacienta, výsledok na počkanie) 5,- € 10,- €
Vyšetrenie hladiny glykémie (na vlastnú žiadosť pacienta – výsledok na počkanie) 2,- € 5,- €
Podanie 1 infúzie 5,- €10,- €
Podanie 5 infúzii 20,- € 45,- €
Prenájom kyslíkového koncentrátora 70,- € / mesiac
(finančná zábezpeka 200,- €)
80,- € / mesiac
(finančná zábezpeka 200,- €)
Tlakomerový holter (24 hodín) - (na vlastnú žiadosť pacienta) 20,- €40,- €
FOB test
mimo preventívnej prehliadky na žiadosť pacienta mimo indikácie (výsledok na počkanie)
10,- € 15,- €
Covid Ag test (výsledok na počkanie)10,- € 15,- €
Covid – určenie hladiny protilátok IgM, IgG
(na vlastnú žiadosť pacienta, výsledok na počkanie)
10,- € 20,- €

KONTAKTUJTE NÁS!

ZAVOLAJTE NÁM NA:

033/20 23 523

0910 709 355

ALEBO NÁM NAPÍŠTE NA:

vseobecnaambulancia@zdravazupa.sk

sestra@zdravazupa.sk

Zriaďovateľ: Trnavský samosprávny kraj / Kontakt: Zdravá župa, s. r. o., Starohájska 10 917 01 Trnava, IČO: 53708997, DIČ: 2121488468, Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 48993/T
apartmentflagphone-handsetchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram