Verejnosť

O nás

Spoločnosť Zdravá župa, s.r.o. bola pôvodne založená Trnavským samosprávnym krajom v roku 2021 za účelom boja proti koronavírusu v Trnavskom samosprávnom kraji (ďalej len „TTSK“).

V nadväznosti na potrebu zabezpečiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti v nedostatkových špecializáciách sa naša spoločnosť v súčasnosti zameriava aj na poskytovanie kvalitnej a dobre dostupnej zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov TTSK.

V roku 2022 sme sa stali poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v novom zdravotníckom stredisku, ktoré sa nachádza v zrekonštruovanom objekte na Študentskej ulici 3579/16 v Trnave, ako aj poskytovateľom pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v priestoroch na Starohájskej ulici 436/1 v Trnave (na základe poverenia MZ SR).

Zdravotnú starostlivosť poskytujeme vo svojich ambulantných zdravotníckych zariadeniach:
- vo všeobecnej ambulancii všeobecného lekára pre dospelých,
- v stacionári pri všeobecnej ambulancii pre dospelých,
- v špecializovanej kardiologickej ambulancii, s odborným zameraním kardiológia,
- v špecializovanej neurologickej ambulancii s odborným zameraním neurológia,
- v agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti s odborným zameraním domáca ošetrovateľská starostlivosť,
- v mobilnom hospici s odborným zameraním domáca hospicová starostlivosť,
- v pevnej ambulantnej pohotovostnej službe pre deti a dorast.

Naše zdravotnícke stredisko ponúka pacientom možnosť objednávať sa na vyšetrenie prostredníctvom elektronického systému, čím zaručuje efektívnu a pohodlnú organizáciu návštev lekárov.

Svoj zdravotný stav, či preventívne prehliadky môžu u nás pacienti riešiť v rámci našich rozšírených ordinačných hodín.

V spolupráci s Fakultnou nemocnicou Trnava sa snažíme zlepšovať kvalitu života pacientov a ich príbuzných prostredníctvom komplexnej paliatívnej starostlivosti a domácej ošetrovateľskej starostlivosti.

V budúcnosti plánujeme rozšíriť našu ponuku o ďalšie zdravotnícke zariadenia v rôznych častiach kraja.
Veríme, že odborným poskytovaním zdravotnej starostlivosti sa nám podarí prispieť k zlepšeniu kvality života obyvateľov Trnavského samosprávneho kraja.

Na stiahnutie

Povinné zverejňovanie

V rámci transparentosti spoločnosti Zdravá župa s.r.o. si môžete pozrieť na nasledujúcich linkoch dôležité údaje.

Verejné obstarávanie

Spoločnosť Zdravá župa, s.r.o. je verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d)  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; zadávania zákaziek na dodanie tovarov, poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác, koncesií a súťaže návrhov sa realizuje v súlade s postupmi a pravidlami tohto zákona.

Na zadávanie zákaziek, evidenciu týchto zákaziek, ako aj na zabezpečenie s tým súvisiacich činností využíva informačný systém verejnej správy  ELEKTRONICKÁ PLATFORMA. Elektronická platforma – Informačný systém verejnej správy (isepvo.sk)

Zriaďovateľ: Trnavský samosprávny kraj / Kontakt: Zdravá župa, s. r. o., Starohájska 10 917 01 Trnava, IČO: 53708997, DIČ: 2121488468, Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 48993/T
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram